Prohlížení v panelech

Panely vám umožňují mít uvnitř jednoho okna Firefoxu otevřeno více webových stránek. Díky tomu nemáte plochu přeplněnu okny prohlížeče a můžete mezi stránkami jednoduše přepínat. Tento článek popisuje základy práce s panely.

tabs australis tabs 57

Jak otevřu nový panel?

Pro otevření nového panelu klepněte na liště panelů na + nacházející se za posledním panelem. Po jeho otevření se kurzor umístí do adresního řádku, takže můžete okamžitě začít zadávat adresu nebo hledaný termín.

open tab fx29 open tab 57

Klávesová zkratka: Nový panel můžete také otevřít bez použití myši kombinací kláves Ctrl + Tcommand + T.

Otevření odkazu v novém panelu

Když klepnete na odkaz, otevře se v aktuálním panelu. Pokud jej chcete otevřít v novém panelu, klepněte na něj pravým tlačítkem myšiklepněte na něj za současného stisku klávesy control a z kontextové nabídky zvolte Otevřít odkaz v novém panelu.

Jak přepnu mezi panely?

Na nějaký panel vstoupíte jednoduše tak, že na něj klepnete myší, případně stisknutím kláves Ctrl+tabcontrol+tab přejdete na další panel.

Jak panel zavřu?

Klepněte na x v pravé části ouška panelu, který chcete zavřít.

  • Pro zavření aktuálního panelu můžete též použít klávesovou zkratku Ctrl + Wcommand + W.

close tab fx29 close tab 57

Obnovení zavřeného panelu

  • Pro obnovení omylem zavřeného panelu zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko new fx menu , klepněte na Historie a v sekci Obnovit zavřené panely klepněte na panel, který chcete zpátky zobrazit.
  • Pro obnovení naposledy zavřeného panelu můžete použít klávesovou zkratku Ctrl + Shift + Tcommand + Shift + T.

Jak mohu spravovat své panely?

Přeskupení panelů

Pro přesunutí panelu na jinou pozici na liště panelů jej přetáhněte myší.

Přesunutí panelu do jiného okna

  • Pro přesunutí panelu do nového okna klepněte na ouško panelu na liště panelů a přetáhněte panel pod lištu panelů. Otevře se nové okno Firefoxu.
  • Pro přesunutí panelu z jednoho okna do druhého klepněte na ouško panelu a přetáhněte panel na lištu panelů druhého okna Firefoxu.

Zobrazení všech panelů

Pokud máte otevřeno více panelů než se vejde na obrazovku, zobrazují se po stranách lišty panelů posuvná tlačítka. Klepnutím na ně vždy odrolujete lištu s panely o trochu více doleva či doprava.

Můžete též klepnout na tlačítko "Seznam všech panelů" nacházející se zcela napravo lišty panelů a ze seznamu vybrat panel, na který chcete přejít.

list tabs fx29 list tabs 57

Připnuté panely

Připínání panelů vám umožňuje mít své oblíbené webové stránky stále otevřené a dostupné na jedno klepnutí. Připnuté panely se při startu Firefoxu automaticky otevírají. Bližší informace se o připnutých panelech dozvíte v článku Připnuté panely – mějte své oblíbené stránky stále otevřené a stále po ruce.

pinned tabs fx29 pinned tab 57

  • Chcete-li nějaký panel připnout, klepněte pravým tlačítkem myšipodržte klávesu Ctrl a klepněte na ouško příslušného panelu a z kontextové nabídky zvolte Připnout panel.

Vytváření skupin panelů

Poznámka: Funkce Skupiny panelů byla z Firefoxu odstraněna. Dozvědět se více.

Skupiny panelů (dříve známé jako Panorama) představují snadný způsob, jak uspořádat velké množství panelů. Své panely můžete rozčlenit do skupin, mezi nimiž můžete přepínat a rychle napříč všemi otevřenými panely vyhledávat. Více se o vytváření a používání skupin panelů dozvíte v článku Co jsou skupiny panelů?

Tipy k panelům

Řešení problémů s panely

Máte-li nějaký problém s panely, podívejte se na následující články:

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet, Michal Stanke. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou