Záložky ve Firefoxu

Záložky (v Microsoft Edge zvány jako Oblíbené položky) jsou vámi uložené odkazy na webové stránky, pomocí nichž se můžete snadno vrátit na svá oblíbená místa. Tento článek popisuje základy vytváření a správy záložek Firefoxu.

Jak přidám stránku do záložek?

Pro přidání stránky do záložek klikněte na hvězdičku v adresním řádku.

Fx89 bookmarks star address bar

Hvězdička zmodrá a objeví se dialog, ve kterém můžete záložku pojmenovat, oštítkovat nebo přesunout.

Jak přidat do záložek všechny otevřené panely v daném okně naráz:
 1. V nabídce Záložky klikněte na Přidat všechny panely do záložek….
  Fx64MenuBar-BookmarkAllTabs-Mac
 2. Zadejte název složky, do které se záložky uloží a vyberte, kam se má složka umístit.
 3. Nakonec klikněte na tlačítko Přidat záložky.
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z panelů (na jeho ouško) a z nabídky zvolte Vybrat všechny panely.
 2. Klikněte znovu pravým tlačítkem myši na libovolný panel a zvolte Přidat panely do záložek….
 3. Zadejte název složky, do které se záložky uloží a vyberte, kam se má složka umístit.
 4. Nakonec klikněte na tlačítko Přidat záložky.
Také můžete použít klávesovou zkratku Ctrl + Shift + Dcommand + Shift + D.

Jak změním název nebo umístění záložky?

Jak upravit podrobnosti o záložce:

 1. Klikněte podruhé na hvězdičku. Objeví se dialogové okno Upravit záložku.
  uprava-zalozky-fx90
 2. V dialogovém okně Úprava záložky můžete změnit jakoukoliv z následujících informací:
  • Název: Název, pod kterým se záložka zobrazuje v nabídce.
  • Umístění: Z nabídky zvolte složku, ve které bude záložka umístěna (např. Nabídka záložek či Lišta záložek). Kliknutím na Vybrat… se zobrazí seznam všech složek záložek s možností vytvořit novou.
   Ve výchozím nastavení se záložky ukládají do naposledy použité složky (nebo na Lištu záložek, pokud do záložek přidáváte svou první stránku).
  • Štítky: Může zůstat prázdné. Štítky napomáhají při vyhledávání a organizaci záložek. Bližší informace naleznete v článku Štítky záložek – kategorizace záložek k jejich snadnému nalezení.
 3. Až budete s úpravami hotovi, klikněte na tlačítko Uložit.
Tip: Nechcete-li, aby se při ukládání stránky do záložek zobrazoval tento editor, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat editor při ukládání.

Jak odstraním záložku?

Přečtěte si článek Jak mohu odstranit záložku?

Jak mohu spravovat své záložky?

K prohlížení a správě záložek slouží okno Knihovna stránek. Knihovnu stránek otevřete následovně:

Klikněte na tlačítko nabídky Obrázek "fx57menu" neexistuje.Fx89menuButton. Klikněte na Záložky a poté úplně vespod na Správa záložek.

Tip: Také můžete použít klávesovou zkratku Ctrl + Shift + Ocommand + shift + O.

knihovna-ostatni-zalozky

V okně Knihovna stránek můžete:

 • Přetahovat záložky do jiných složek. Více informací naleznete v části Organizace záložek pomocí složek. Je pár speciálních složek:
  • Nabídka záložek: Záložky v této složce se zobrazí v nabídce Záložky na postranní liště a na liště nabídek nebo nástrojové liště.
  • Lišta záložek: Záložky v této složce se zobrazí na Liště záložek, pokud je povolená.
 • Třídit záložky, abyste rychle našli ty, které potřebujete.
 • Vyhledávat záložky podle názvu.
 • Upravovat podrobnosti o záložkách, včetně klíčových slov (viz níže).
 • Otevírat záložky v aktuálním panelu dvojklikem na ně.
 • Kliknout pravým tlačítkem myšiZa podržení klávesy control kliknout na záložku pro zobrazení místní nabídky s dalšími možnostmi, např. možností otevření záložky v novém panelu nebo v novém anonymním okně, smazání záložky apod.
 • Zálohovat, obnovovat, exportovat a importovat vaše záložky.

Jak se dostanu ke svým záložkám?

Vyhledání z adresního řádku

Nějakou stránku, co máte uloženou v záložkách, můžete vyhledat tak, že jednoduše začnete psát její název do adresního řádku. Během zápisu se zobrazí seznam webových stránek, které jste si přidali do záložek, které jste dříve navštívili a také kterým jste přiřadili štítek. Stránky ze záložek budou mít u sebe hvězdičku. Stačí pak jen kliknout na některou z nabízených stránek a ihned na ni přejdete. Další informace naleznete v článku Našeptávání v adresním řádku Firefoxu.

Lišta záložek

Lišta záložek Firefoxu poskytuje rychlý přístup k často používaným záložkám. U nových uživatelů je to výchozí místo, kam se ukládají záložky.

lista-zalozek

Zobrazíte si ji následovně:

 1. Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton, zvolte Další nástroje a poté Nastavení tlačítek a lišt….
 2. Ve spodní části okna klikněte na rozbalovací nabídku Nástrojové lišty.
 3. Klikněte na Lišta záložek. Na výběr budete mít možnosti Vždy zobrazit, Nikdy nezobrazovat a Zobrazit pouze v novém panelu.
 4. Klikněte na tlačítko Hotovo.
Bookmarks Toolbar Menu
 • Na liště s nabídkou klikněte na nabídku Zobrazit a přejděte do nabídky Nástrojové lišty.
 1. zvolte Lišta záložek. Na výběr budete mít možnosti Vždy zobrazit, Nikdy nezobrazovat a Zobrazit pouze v novém panelu.
Tip: Také je možné použít klávesovou zkratku Ctrl + Shift + Bcommand + Shift + B, která přepíná mezi zobrazením a skrytím Lišty záložek.

Další informace naleznete v článku Lišta záložek – zobrazení oblíbených stránek v horní části okna Firefoxu.

Složka Ostatní záložky

V případě, že složka Ostatní záložky obsahuje nějakou záložku, zobrazí se ikona této složky na konci lišty záložek. Díky tomu snadněji najdete záložky, které jsou v této složce uložené. Chcete-li ikonu této složky z lišty záložek odstranit, přečtěte si článek Odstranění složky „Ostatní záložky“ z lišty záložek.

Postranní lišta a nabídka

Všechny své záložky si můžete zobrazit a získat k nim přístup z postranní lišty Firefoxu a z nabídky Záložky, pokud se vám zobrazuje lišta nabídek.

Tlačítko Nabídka záložek na nástrojové liště

Chcete-li mít na nástrojové liště samostatné tlačítko pro zobrazení svých záložekBookmarks Menu button - Proton, můžete ho přidat prostřednictvím nastavení nástrojových lišt Firefoxu.

Jak přidám tlačítko nabídky záložek na nástrojovou lištu?

 1. Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton, zvolte Další nástroje a poté Nastavení tlačítek a lišt….
  • Otevře se speciální panel, který umožňuje přetahovat položky do nebo z rozšiřující nabídky a panelu nástrojů.
 2. Přetáhněte tlačítko nabídky záložek Bookmarks Menu button - Proton na nástrojovou lištu.
 3. Klikněte na Hotovo.

Pro odebrání tlačítka zopakujte výše uvedený postup a přetáhněte tlačítko nabídky záložek pruč z panelu nástrojů.

Jak se záložkami použít klíčová slova

Pro snadný přístup ke svým záložkám můžete použít klíčová slova. Když nějaké záložce přiřadíte klíčové slovo, můžete k přechodu na stránku, na níž záložka odkazuje, napsat do adresního řádku toto klíčové slovo a stisknout EnterReturn.

Jak záložce přiřadit klíčové slovo:

 1. Otevřete okno Knihovny stránek a klikněte na nějakou záložku.
 2. Klikněte do pole Klíčové slovo ve spodní části okna.
 3. Zadejte požadované klíčové slovo.
  • Klíčové slovo může obsahovat písmena, číslice i speciální znaky (například: - _ ' " , . : ; = / \ ( ) [ ] { } ! & @ ~). Nesmí obsahovat mezery a nesmí začínat ani končit těmito znaky: ? * ^ $ % # +
  • Klíčové slovo nesmí být stejné jako klíčové slovo vyhledávače. Má-li například vyhledávač klíčové slovo @g, nemůže být klíčové slovo záložky @g, ovšem může být g.
  • Pokud již bylo zvolené klíčové slovo přiřazeno jiné záložce, bude nově přiřazeno této naposledy vybrané.
Poznámka: Mimo Knihovny stránek můžete přistoupit k poli pro klíčové slovo z místní nabídky tak, že kliknete pravým tlačítkemza podržení klávesy control kliknete na záložku a zvolíte Vlastnosti.

Jak mohu naimportovat záložky z jiného prohlížeče nebo profilu?

Firefox umožňuje import záložek z jiných prohlížečů, které máte v počítači nainstalované. Rovněž umožňuje z některých prohlížečů import dalších dat, jako třeba historii prohlížení či uložená hesla. Více se dozvíte v článku Import dat z jiného prohlížeče.

Související články

Další informace o tom, jak využít své záložky na maximum, naleznete v těchto článcích:

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více