Přehrávání HTML5 audia a videa ve Firefoxu

Některé typy audio a video obsahu na webových stránkách je možné přehrávat bez použití zásuvného modulu. Tento článek vysvětluje, které mediální formáty lze přehrávat, jak přehrávání ovládat a jak soubory uložit do počítače a následně je přehrát.

Podporované formáty

Protože používání celé řady audio a video formátů je omezeno patentem, je k jejich přehrání zapotřebí aplikace třetí strany nebo tzv. zásuvný modul. Firefox sám nicméně umí přehrát otevřená média a některé typy médií chráněné patentem a některé typy médií chráněné patentem.

Otevřená média

Firefox dokáže přehrát kontejnerový formát WAV (soubory typu .wav, .wave) obsahující nekomprimované audio v PCM při 8 nebo 16 bitech na vzorek.

Vorbis audio, Opus Audio, Theora video a VP8 video jsou svobodné formáty pro kompresi zvuku a videa, jejichž používání není omezeno patentem. Jsou-li do webové stránky vloženy v kontejnerových formátech Ogg (soubory typu .ogg, .oga, .ogv, .ogx, .spx, .opus) nebo WebM (soubory typu .webm), lze je ve Firefoxu přehrávat bez použití zásuvného modulu.

Firefox rovněž podporuje formát FLAC (soubory typu .flac).

Média chráněná patentem

MP3, AAC a H.264/MPEG-4 AVC jsou patentem chráněné formáty pro kompresi zvuku a videa. Jsou-li do webové stránky vloženy v kontejnerových formátech MP4 (soubory typu .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), lze je ve Firefoxu přehrávat za použití knihoven, jež jsou součástí operačního systému (tudíž ani Mozilla ani vy nemusíte platit žádné poplatky).

Média chráněná patentem

MP3, AAC a H.264/MPEG-4 AVC jsou patentem chráněné formáty pro kompresi zvuku a videa. Jsou-li do webové stránky vloženy v kontejnerových formátech MP4 (soubory typu .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), lze je ve Firefoxu přehrávat za použití knihoven, jež jsou součástí operačního systému (tudíž ani Mozilla ani vy nemusíte platit žádné poplatky).

Na systémech, které nepodporují MP4/H.264, Firefox podporuje video WebM/VP9.

Tip: Chcete-li si otestovat svůj systém, na stránce “Video For Everybody” Test Page na webu camendesign.com je k dispozici pár ukázkových video souborů.

Ovládání přehrávání

Lišta s ovládacími prvky

Při návštěvě stránky, která obsahuje mediální obsah v podporovaném formátu, se při umístění ukazatele myši nad mediální soubor objeví ovládací prvky pro ovládání přehrávání.

Video Controls

 • Tlačítko Přehrát: Video Play Spustí přehrávání.
 • Tlačítko Pozastavit: Video Pause Zastaví přehrávání.
 • Ukazatel pozice: Video Progress Slider Ukazuje aktuální pozici přehrávání souboru. Přetažením posuvníku vlevo nebo vpravo přejdete v přehrávání zpět nebo vpřed.
 • Ovládání hlasitosti: Slouží k úpravě hlasitosti tažením posuvníku nahoru nebo dolů. Klepnutím na reproduktor vypnete nebo opět zapnete zvuk.
  Video Sound Slider
 • Tlačítko "Na celou obrazovku": Video Fullscreen Zobrazí video přes celou obrazovku.
 • Tlačítko "Původní velikost": Video Default Size Vrátí video ze zobrazení přes celou obrazovku na jeho původní velikost.

Ovládací prvky v kontextové nabídce

Kontextová nabídka (vyvoláte ji klepnutím pravého tlačítka myšiklepnutím za současného stisku klávesy Ctrl) obsahuje výše uvedené ovládací prvky kromě posuvníků a navíc vám ještě umožňuje:

 • Zvýšit nebo snížit rychlost přehrávání: Klepněte na položku Rychlost přehrávání a vyberte jednu z dostupných rychlostí.
 • Zobrazit nebo skrýt statistiky (pouze video): Po klepnutí na položku Zobrazit statistiku se zobrazí statistiky videa, jako název souboru, rozlišení, hlasitost a počet rámů. Pro skrytí statistik klepněte na položku Skrýt statistiku.
 • Skrýt ovládání: Při klepnutí na položku Skrýt ovládání se lišta s ovládacími prvky přestane zobrazovat. K jejímu opětnému zobrazení klepněte na položku Zobrazit ovládání.

Kontextová nabídka (vyvoláte ji klepnutím pravého tlačítka myšiklepnutím za současného stisku klávesy Ctrl) obsahuje výše uvedené ovládací prvky kromě posuvníků a navíc vám ještě umožňuje:

 • Zvýšit nebo snížit rychlost přehrávání: Klepněte na položku Rychlost přehrávání a vyberte jednu z dostupných rychlostí.
 • Přehrávat video pořád dokola: Klepněte na položku Smyčka, aby se video automaticky přehrávalo pořád dokola.
 • Skrýt ovládání: Při klepnutí na položku Skrýt ovládání se lišta s ovládacími prvky přestane zobrazovat. K jejímu opětnému zobrazení klepněte na položku Zobrazit ovládání.


Ovládání klávesnicí

Po klepnutí na mediální obsah na webové stránce, čímž se na něj zaměří pozornost, můžete přehrávání ovládat také pomocí klávesnice.

Příkaz Klávesová zkratka
Spustit / pozastavit přehrávání Mezerník
Snížit hlasitost
Zvýšit hlasitost
Vypnout zvuk Ctrl + command +
Zapnout zvuk Ctrl + command +
Přejít o 15 sekund zpět
Přejít o 10 % zpět Ctrl + command +
Přejít o 15 sekund vpřed
Přejít o 10 % vpřed Ctrl + command +
Přejít na začátek Home
Přejít na konec End

Uložení mediálních souborů

Přejete-li si na stránce umístěný audio soubor uložit do svého počítače:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myšiPodržte klávesu Ctrl a klepněte na ovládací prvky a z nabídky zvolte Uložit audio jako....
 2. Vyberte složku, do které se má soubor uložit.

Přejete-li si na stránce umístěný video soubor uložit do svého počítače:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myšiPodržte klávesu Ctrl a klepněte na video a z nabídky zvolte Uložit video jako....
  • Chcete-li uložit pouze snímek videa, klepněte na položku Uložit snímek jako….
 2. Vyberte složku, do které se má soubor uložit.

Otevření uložených souborů

Mediální soubory uložené z webových stránek se nemusejí v běžném přehrávači multimediálních souborů přehrát. Jak tyto typy souborů přehrát:

 1. Spusťte Firefox.
 2. Stiskněte klávesy Ctrl + Ocommand + O.
 3. Přejděte do složky, ve které se nachází soubor, který chcete přehrát, označte jej a poté klepněte na tlačítko Otevřít.

Řešení problémů

Máte-li s audio nebo video soubory potíže, přečtěte si články:

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.