Funkce usnadnění přístupu ve Firefoxu

Firefox obsahuje řadu funkcí, které tento prohlížeč a Internet zpřístupňují všem uživatelům, včetně slabozrakých, slepých či uživatelů se sníženou schopností užívat klávesnici nebo myš.

Používání klávesnice

Klávesové zkratky

Seznam nejpoužívanějších klávesových zkratek naleznete v článku Klávesové zkratky.

Procházení stránky pomocí klávesnice

Funkce Procházení stránky pomocí klávesnice vám umožňuje pohybovat se po webové stránce stejně, jako se to provádí v textovém editoru. Za pomoci klávesnice můžete označit nějakou část textu a vložit ji do schránky.

Stiskem klávesy F7 můžete tuto funkci kdykoliv zapnout nebo vypnout. Po jejím stisknutí se vás Firefox zeptá, zda si tuto funkci přejete zapnout. Zobrazování tohoto dialogu můžete potlačit zaškrtnutím položky Tento dialog příště nezobrazovat.

Psaním vyhledávat text na stránce

Funkce Psaním vyhledávat text na stránce vám umožňuje rychle procházet text a odkazy na dané stránce. Tato funkce má dva režimy. Po stisknutí klávesy / můžete ihned začít vyhledávat text na celé stránce, stisknutím klávesy ' se bude vyhledávat pouze v hypertextových odkazech. Během vašeho psaní se budou na stránce zvýrazňovat všechny nalezené výskyty.

Tuto funkci lze ovládat následujícími klávesovými zkratkami:

 • Čím více znaků zadáte, tím přesnější bude vyhledávání. Firefox přejde na první nalezený výskyt nebo vás upozorní, že nic nenašel.
 • Klávesami CtrlCmd+G nebo F3 přejdete na následující výskyt hledaného textu.
 • Klávesami CtrlCmd+Shift+G nebo Shift+F3 přejdete na předchozí výskyt hledaného textu.
 • Klávesou Backspace můžete vymazat naposledy napsaný znak. Nato se vyhledávání vrátí k předtím zvýrazněnému textu.
 • Klávesou Esc ukončíte vyhledávání. Ukončit vyhledávání můžete také klepnutím kamkoliv do stránky nebo jednoduše krátkým vyčkáním.

Je-li tato předvolba zaškrtnuta, zahájí se automaticky vyhledávání na stránce, kdykoliv začnete psát na klávesnici. Vyhledávání se provádí na celé stránce, nicméně stále je možné použít klávesy ' nebo / a vyhledávat v konkrétním režimu.

Pomocí této funkce se můžete rychle dostat na konkrétní tlačítko, textové pole nebo jiný formulářový prvek. Hledejte text nacházející se bezprostředně před hledaným prvkem a stiskněte klávesu Tabulátor. Stisknutím klávesy Tabulátor se vyhledávání ukončí a aplikace přejde na nejbližší formulářový prvek za nalezeným textem.

Přístupové klávesy jazyka HTML

Na některých webových stránkách jsou jednotlivým prvkům na stránce přiřazeny klávesové zkratky. Pro přesun kurzoru přímo na jeden z těchto prvků stiskněte klávesy Shift+AltCtrl+Přístupová klávesa.

 • Která klávesa je určena jako přístupová klávesa závisí na webové stránce, resp. jejím autorovi, nikoliv na Firefoxu.

Používání myši

Zkratky pro myš

Seznam nejpoužívanějších zkratek pro myš naleznete v článku Ovládání Firefoxu myší.

Změna velikosti stránky

Velikost webové stránky můžete měnit pomocí následujících klávesových zkratek:

 • Klávesami CtrlCmd++ zvětšíte stránku.
 • Klávesami CtrlCmd+- zmenšíte stránku.
 • Klávesami CtrlCmd+0 (nula) zobrazíte stránku ve výchozí velikosti.

Další způsoby zvětšování a zmenšování webové stránky naleznete v článku Změna velikosti stránky.

Písma a barvy

Podrobné informace o tom, jak na stránce použít svá preferovaná písma a barvy, naleznete v článku Změna písma a barev na webových stránkách.

Změna písma na stránkách

Některé webové stránky mohou zobrazovat text písmem, které se obtížně čte a některé stránky zase mohou záviset na výchozích písmech prohlížeče. Výchozí typ, velikost a barvu písma můžete změnit v nastavení Firefoxu v sekci Obsah v podsekci Písma a barvy.

Klepnutím na tlačítko Rozšířené můžete stanovit výchozí písmo pro patková, bezpatková a neproporciální písma. Řada stránek nicméně pro své zobrazení stanovuje konkrétní typ písma, takže na tyto stránky nebude mít vaše nastavení vliv. Pokud si přejete, aby webové stránky vždy používaly vámi stanovená písma, zrušte zaškrtnutí položky Povolit stránkám používat vlastní písma namísto výše zvolených.

Mějte prosím na paměti, že některé stránky se mohou při použití jiných než předepsaných typů písma vykreslit chybně.

Minimální velikost písma

Text na některých stránkách může být vykreslen tak malým písmem, že je těžké jej přečíst. Aby se takovéto stránky lépe četly, je možné nastavit minimální velikost písma. Pokud potom bude mít text na nějaké stránce předepsanou menší velikost než jakou jste zde stanovili, Firefox tento text zvětší na vámi zadanou velikost.

Pro nastavení minimální velikosti písma přejděte do nastavení Firefoxu, zvolte sekci Obsah a v podsekci Písma a barvy klepněte na tlačítko Rozšířené. Z rozbalovacího seznamu vedle položky Minimální velikost fontů vyberte příslušnou velikost.

Mějte prosím na paměti, že některé stránky se mohou při použití jiné než předepsané velikosti písma vykreslit chybně.

Změna velikosti textu na stránce

Na každé webové stránce můžete změnit velikost textu a to následujícím způsobem:

 1. Stiskněte klávesu Alt, čímž dočasně zobrazíte klasickou nabídku Firefoxu, V horní části okna FirefoxuNa liště s nabídkou klepněte na Zobrazení a zvolte podnabídku Velikost stránky.
 2. Zaškrtněte volbu Pouze velikost textu, aby se spolu s textem nezvětšovali i obrázky.

Následující klávesové zkratky slouží ke změně velikosti textu:

 • Klávesami CtrlCmd++ zvětšíte velikost textu.
 • Klávesami CtrlCmd+- zmenšíte velikost textu.
 • Klávesami CtrlCmd+0 nastavíte velikost textu na výchozí hodnotu.

Mějte prosím na paměti, že některé stránky se mohou při použití jiné než výchozí velikosti písma vykreslit chybně.

Další způsoby zvětšování a zmenšování textu na webových stránkách naleznete v článku Změna velikosti stránky.

Nastavení barev na stránkách

Některé stránky mohou používat barvu textu či pozadí, která se obtížně čte nebo mohou spoléhat na výchozí nastavení prohlížeče. Výchozí barvy, které prohlížeč použije, můžete nastavit v nastavení prohlížeče, kde zvolíte sekci Obsah a klepnete na tlačítko Barvy v podsekci Písma a barvy. Nastavit zde můžete výchozí barvu textu a pozadí, stejně jako barvu navštívených a nenavštívených odkazů. Také můžete určit, zda se mají odkazy podtrhávat či nikoliv.

Řada stránek nicméně těmto prvkům nastavuje vlastní barvy, takže na tyto stránky nebude mít vaše nastavení vliv. Pokud si přejete, aby webové stránky vždy používaly vámi stanovené barvy, zrušte zaškrtnutí položky Povolit stránkám používat vlastní barvy namísto výše zvolených.

Vysokokontrastní motiv vzhledu

Firefox automaticky zaznamená, že používáte motiv s vysokým kontrastem a bude vše zobrazovat v barvách vašeho schématu. V takovém případě bude potlačeno nastavení ve Firefoxu i deklarace na webových stránkách a ovlivní to i uživatelské rozhraní Firefoxu samotného (vzhled nabídek, oken a dialogových oken) a obsah každé stránky, kterou navštívíte.

Pro použití vysoce kontrastního motivu vzhledu klepněte na Nabídka Start > Ovládací panely > Možnosti usnadnění > Zobrazení a zaškrtněte Používat funkci Vysoký kontrast.

Kontrola webového obsahu

Blokování vyskakovacích oken

Informace o blokování vyskakovacích oken naleznete v článku Blokování vyskakovacích oken.

Vypnutí Java apletů

Některé webové stránky jsou vybaveny bohatou interaktivní funkcionalitou pomocí Java™ apletů. Uživatelé, kteří se po stránce pohybují pouze za pomoci klávesnice, však mohou mít potíže v případě, kdy si Java aplet uzurpuje klávesnici pro sebe a neposkytuje možnost, jak se z něj vymanit a dále za pomoci klávesnice procházet webovou stránkou. Pokud je toto váš problém, můžete Javu zakázat: přejděte do Správce doplňků, zvolte sekci Zásuvné moduly a zde u položky Java klepněte na tlačítko Zakázatz rozbalovací nabídky u položky Java vyberte Nespouštět.

Omezení JavaScriptu

V nastavení Firefoxu můžete JavaScript kompletně zakázat: přejděte do sekce Obsah a zde zrušte zaškrtnutí předvolby Povolit JavaScript. Některé stránky jsou však na JavaScriptu závislé a mohou mít bez něj omezenou funkčnost.

Pokud si nepřejete JavaScript zakázat úplně, je možné částečně omezit jeho možnosti. Klepněte na tlačítko Rozšířené, které se nachází vedle položky Povolit JavaScript, a otevře se okno Rozšířené nastavení JavaScriptu. Zde můžete nastavit, zda skripty budou moci měnit velikost okna, přesouvat okna do popředí nebo měnit místní nabídku.

Pomocí JavaScriptu se dají dělat věci, které se ne každému uživateli líbí. Chcete-li mít větší kontrolu nad skripty na stránkách, můžete si nainstalovat nějaké rozšíření chránící vaše soukromí. Více informací naleznete v článku JavaScript.

Kompatibilita s asistivními technologiemi

Odečítač obrazovky

Odečítač obrazovky (screen reader) je software, který se pokouší rozpoznat a interpretovat to, co je zobrazeno na obrazovce (nebo přesněji, co je odesláno na standardní výstup, ať už je připojen obrazový monitor nebo ne). Tato interpretace je následně převedena do mluveného slova, zvuků či braillova písma. Odečítače obrazovky spadají do množiny asistivních technologií, které jsou potenciálně užitečné pro slepé, zrakově postižené, negramotné či osoby s poruchou učení. (Text tohoto odstavce byl převzat z anglické Wikipedie pod licencí creative commons).

Zde je seznam odečítačů obrazovky s odkazy na ty nejpoužívanější:

Užitečné odkazy, které souvisí s přístupností

Webová stránka Access Firefox obsahuje řadu užitečných odkazů.

Server Freedom Scientific spravuje několik diskusních skupin pro uživatele JAWS.

Server GW Micro spravuje několik diskusních skupin pro uživatele Window Eyes.Sdílet tento článek: http://mzl.la/N0tsPN

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: JasnaPaka, soucet. Můžete též pomoci - přečtěte si jak.