Funkce usnadnění přístupu ve Firefoxu

Firefox obsahuje řadu funkcí, které tento prohlížeč i webový obsah zpřístupňují všem uživatelům, včetně uživatelů slabozrakých, nevidomých či uživatelů se sníženou schopností používat klávesnici nebo myš.

Používání klávesnice

Přehled všech klávesových zkratek naleznete v článku Klávesové zkratky.

Procházení stránky pomocí klávesnice

Když kliknete na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a poté na MožnostiPředvolbyNastavení , v sekci Obecné a podsekci Prohlížení se nachází volba Používat kurzorové šipky pro pohyb po stránce, která vám umožňuje pohybovat se po webové stránce stejně, jako se to provádí v textovém editoru. Za pomoci klávesnice můžete označit nějakou část textu a vložit ji do schránky.

Stiskem klávesy F7 můžete tuto funkci kdykoliv zapnout nebo vypnout. Po jejím stisknutí se vás Firefox zeptá, zda si tuto funkci přejete zapnout. Zobrazování tohoto dialogu můžete potlačit zaškrtnutím položky Tento dialog příště nezobrazovat.

Psaním vyhledávat text na stránce

V nastavení Firefoxu v sekci Obecné a podsekci Prohlížení se nachází volba Psaním vyhledávat text na stránce, která vám umožňuje rychle se na dané stránce přesunout na určitý text či odkaz. Tato funkce má dva režimy. Po stisknutí klávesy / můžete ihned začít vyhledávat text na celé stránce, stisknutím klávesy ' (apostrof) se bude vyhledávat pouze v hypertextových odkazech. Během vašeho psaní se bude na stránce zvýrazňovat nalezený výskyt zapsaných znaků.

Tuto funkci lze ovládat následujícími klávesovými zkratkami:

 • Čím více znaků zadáte, tím přesnější bude vyhledávání. Firefox přejde na první nalezený výskyt nebo vás upozorní, že nic nenašel.
 • Klávesami CtrlCmd+G nebo F3 přejdete na následující výskyt hledaného textu.
 • Klávesami CtrlCmd+Shift+G nebo Shift+F3 přejdete na předchozí výskyt hledaného textu.
 • Klávesou Backspace můžete vymazat naposledy napsaný znak. Nato se vyhledávání vrátí k předtím zvýrazněnému textu.
 • Klávesou Esc ukončíte vyhledávání. Ukončit vyhledávání můžete také kliknutím kamkoliv do stránky nebo jednoduše krátkým vyčkáním.

Je-li tato volba zaškrtnuta, zahájí se automaticky vyhledávání na aktuální stránce, kdykoliv začnete psát na klávesnici. Vyhledávání se provádí na celé stránce, nicméně stále je možné použít klávesy ' nebo / a vyhledávat v konkrétním režimu.

Pomocí této funkce se můžete rychle dostat na konkrétní tlačítko, textové pole nebo jiný formulářový prvek: hledejte text nacházející se bezprostředně před příslušným prvkem a stiskněte klávesu Tab. Stisknutím klávesy Tab se vyhledávání ukončí a aplikace přejde na nejbližší formulářový prvek za nalezeným textem.

Přístupové klávesy jazyka HTML

Na některých webových stránkách jsou jednotlivým prvkům na stránce přiřazeny klávesové zkratky. Pro přesun kurzoru přímo na jeden z těchto prvků stiskněte klávesy Shift+AltCtrl + option+Přístupová klávesa.

Která klávesa je určena jako přístupová klávesa závisí na webové stránce, resp. jejím autorovi, nikoliv na Firefoxu.

Ovládání myší

Přehled úkonů, které lze provést přímo myší, naleznete v článku Ovládání Firefoxu myší.

Velikost stránky, písmo a barvy

Velikost stránky

Velikost webové stránky jako celku, tedy včetně obrázků, můžete měnit pomocí následujících klávesových zkratek:

 • Klávesami CtrlCmd++ zvětšíte stránku.
 • Klávesami CtrlCmd+- zmenšíte stránku.
 • Klávesami CtrlCmd+0 (nula) zobrazíte stránku ve výchozí velikosti.

Další způsoby zvětšování a zmenšování webové stránky naleznete v článku Změna velikosti stránky.

Velikost písma

Je možné měnit pouze velikost textu a to následujícím způsobem:

 1. Stiskněte klávesu Alt pro dočasné zobrazení klasické nabídky Firefoxu, V horní části okna FirefoxuNa liště s nabídkou klikněte na nabídku Zobrazení a zvolte podnabídku Velikost stránky.
 2. Zaškrtněte volbu Pouze velikost textu, čímž bude změna velikosti aplikována pouze na text, nikoli na obrázky.

Když je tato volba zaškrtnutá, uvedené klávesové zkratky mění velikost textu:

 • Klávesami CtrlCmd++ zvětšíte velikost textu.
 • Klávesami CtrlCmd+- zmenšíte velikost textu.
 • Klávesami CtrlCmd+0 nastavíte velikost textu na výchozí hodnotu.

Mějte prosím na paměti, že některé stránky se mohou při použití jiné než výchozí velikosti písma vykreslit chybně.

Další způsoby zvětšování a zmenšování textu na webových stránkách naleznete v článku Změna velikosti stránky.

Nastavení písma a barev

Podrobné informace o tom, jak na stránce použít svá preferovaná písma a barvy, se dozvíte v článku Změna písma a barev na webových stránkách.

Minimální velikost písma

Na některých stránkách může být text vykreslen tak malým písmem, že je těžké jej přečíst. Aby se takovéto stránky lépe četly, je možné nastavit minimální velikost písma. Pokud bude mít text na nějaké stránce předepsanou menší velikost než jakou jste zde stanovili, Firefox tento text zvětší na vámi zadanou velikost.

Pro nastavení minimální velikosti písma klikněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a poté na MožnostiPředvolbyNastavení . V sekci Obecné najděte podsekci Zobrazení a jazyk stránek a klikněte na tlačítko Rozšířené. Z rozbalovacího seznamu vedle položky Minimální velikost fontů vyberte příslušnou velikost.

Mějte prosím na paměti, že některé stránky se mohou při použití jiné než předepsané velikosti písma vykreslit chybně.

Nastavení vlastního písma na stránkách

Některé webové stránky mohou zobrazovat text písmem, které se obtížně čte a některé stránky zase mohou záviset na výchozích písmech prohlížeče. Výchozí typ a velikost písma můžete změnit v nastavení Firefoxu:

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby. Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.

 2. V sekci Obecné najděte podsekci Zobrazení a jazyk stránek.
 3. V části Písma a barvy zvolte výchozí typ a velikost písma.

Kliknutím na tlačítko Rozšířené můžete stanovit výchozí písmo pro patková, bezpatková a neproporciální písma. Nicméně řada stránek pro své zobrazení stanovuje konkrétní typ písma, takže na tyto stránky nebude mít vaše nastavení vliv. Pokud si přejete, aby webové stránky vždy používaly vámi stanovená písma, zrušte zaškrtnutí položky Povolit stránkám používat vlastní písma namísto výše zvolených.

Mějte prosím na paměti, že některé stránky se mohou při použití jiných než předepsaných typů písma vykreslit chybně.

Nastavení vlastních barev na stránkách

Některé stránky mohou používat barvu textu a barvu pozadí v kombinaci, při níž je text obtížně čitelný, a jiné stránky zase mohou používat výchozí barvy prohlížeče. Výchozí barvy prohlížeče můžete nastavit v nastavení Firefoxu:

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby. Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.

 2. V sekci Obecné najděte podsekci Zobrazení a jazyk stránek.
 3. V části Písma a barvy klikněte na tlačítko Barvy….

Nastavit zde můžete výchozí barvu textu a pozadí, a také barvu navštívených a nenavštívených odkazů. Kromě toho můžete určit, zda se mají odkazy podtrhávat či nikoliv.

Řada stránek nicméně používá vlastní barvy, takže na tyto stránky nebude mít vaše nastavení vliv. Pokud si přejete, aby webové stránky vždy používaly vámi stanovené barvy, zrušte zaškrtnutí položky Povolit stránkám používat vlastní barvy namísto výše zvolených.

Vysokokontrastní motiv vzhledu

Firefox automaticky zaznamená, že používáte motiv s vysokým kontrastem a bude vše zobrazovat v barvách vašeho schématu. V takovém případě bude potlačeno nastavení barev ve Firefoxu či na webových stránkách a ovlivní to i samotné uživatelské rozhraní Firefoxu (vzhled nabídek, oken a dialogových oken) a obsah každé stránky, kterou navštívíte.

Pro použití vysokokontrastního motivu vzhledu přejděte do systémové nabídky Start, zvolte Ovládací panely, dále Vzhled a přizpůsobení, pak Změnit motiv a vyberte jeden z vysokokontrastních motivů.Pro použití vysokokontrastního motivu vzhledu zobrazte systémový panel s ovládacími tlačítky, zvolte Nastavení, dále Ovládací panely, dále Vzhled a přizpůsobení, pak Změnit motiv a vyberte jeden z vysokokontrastních motivů.Pro použití vysokokontrastního motivu vzhledu přejděte do systémové nabídky Start, zvolte Nastavení, pak Usnadnění přístupu a nakonec Vysoký kontrast po levé straně. Z rozbalovací nabídky vyberte jeden z vysokokontrastních motivů a klikněte na Použít.

Kontrola nad webovým obsahem

Blokování vyskakovacích oken

Informace o blokování vyskakovacích oken naleznete v článku Blokování vyskakovacích oken.

Omezení JavaScriptu

Pomocí JavaScriptu se dají dělat věci, které se ne každému uživateli líbí. Chcete-li mít větší kontrolu nad skripty na stránkách, můžete si nainstalovat nějaké rozšíření chránící vaše soukromí. Více informací naleznete v článku JavaScript.

Kompatibilita s asistivními technologiemi

Čtečka obrazovky

Čtečka obrazovky je software, který se pokouší rozpoznat a interpretovat to, co je zobrazeno na obrazovce (nebo přesněji, co je odesláno na standardní výstup, ať už je připojen obrazový monitor nebo ne). Tato interpretace je následně převedena do mluveného slova, zvuků či braillova písma. Čtečky obrazovky spadají do množiny asistivních technologií, které jsou eventuálně užitečné pro osoby nevidomé, zrakově postižené, negramotné nebo osoby s poruchou učení. (Text tohoto odstavce byl převzat z anglické Wikipedie pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0).

Zde je seznam čteček obrazovky s odkazy na ty nejpoužívanější:

Užitečné odkazy související s přístupností

 • Webová stránka Access Firefox obsahuje řadu užitečných odkazů.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více