Editor předvoleb Firefoxu

Editor předvoleb Firefoxu (stránka about:config) vypisuje položky nastavení aplikace známé jako předvolby, které jsou načítány ze souborů prefs.js a user.js ve složce s profilem Firefoxu a z výchozího nastavení aplikace. Řada těchto předvoleb představuje pokročilá nastavení, která nejsou obsažena v panelu MožnostiPředvolby. Tento článek popisuje, jak použít stránku about:config k zobrazení, změně či obnově nastavení předvoleb Firefoxu.

Upozornění: Změna těchto pokročilých nastavení může někdy způsobit problémové nebo zvláštní chování Firefoxu. Měli byste tak činit pouze v případě, že víte, co děláte, nebo když postupujete podle důvěryhodné rady.

Otevření stránky about:config

Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po kliknutí na tlačítko Beru to na vědomí!.

aboutconfig-fx40win aboutconfig-fx55win

Přidání, změna a obnovení předvoleb

aboutconfig-kontext-menu

Pro přidání nové předvolby klikněte pravým tlačítkem myšipodržte klávesu Ctrl a klikněte kamkoli do seznamu předvoleb. V kontextové nabídce zvolte Nová předvolba , vyberte typ přidávané předvolby (Řetězec , Číslo , či Logická hodnota) a poté postupně zadejte název a hodnotu předvolby.

  • Řetězec je sled znaků
  • Číslo je celé číslo
  • Logická hodnota je true (platí) nebo false (neplatí)

Pro úpravu nějaké předvolby klikněte pravým tlačítkem myšipodržte klávesu Ctrl a klikněte na danou předvolbu a zvolte Změnit (nebo na ni dvojklikněte). Otevře se dialogové okno, do kterého zadejte novou hodnotu předvolby. V případě předvolby typu Logická hodnota (nabývá pouze dvou hodnot) pro přepnutí na druhou hodnotu klikněte pravým tlačítkem myšipodržte klávesu Ctrl a klikněte na danou předvolbu a zvolte Přepnout (nebo na ni dvojklikněte).

Pro obnovení výchozí hodnoty nějaké předvolby nebo pro odstranění přidané předvolby klikněte pravým tlačítkem myšipodržte klávesu Ctrl a klikněte na danou předvolbu a zvolte Obnovit. Možnost "Obnovit" je dostupná pouze u předvoleb nastavených uživatelempozměněných předvoleb (jsou zobrazeny tučně). Pokud jste danou předvolbu sami přidali, bude po restartu Firefoxu odstraněna. (Pro obnovení všech předvoleb si přečtěte článek Obnova výchozího nastavení).


Vyhledávání v předvolbách

Pro rychlé nalezení určité předvolby můžete použít vyhledávací pole v horní části stránky about:config. Pokud do něj například zadáte snippet, budete mít zobrazenu pouze předvolbu browser.aboutHomeSnippets.updateUrl. Můžete si všimnout, že samotné názvy předvoleb jsou citlivé na velikost písmen, avšak vyhledávání citlivé neni.
Založeno na informacích z článku About:config (mozillaZine KB)

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet, Michal Stanke. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou