Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am having trouble watching Netflix and I was told to ask Firefox to help

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1417 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I installed Microsoft Silverlight to watch a show on Netflix, but it is not working. Someone at Netflix told me to contact Microsoft to help, and then someone at Microsoft told me to contact Firefox.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

hello, you appear to be using a very outdated version of firefox - please try to Update Firefox to the latest release first & see if this is already addressing the issue. if not please try to describe in more detail what exactly isn't working or happening when you try to watch something on netflix. thanks...

more options