X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Kaspersky Pure 2 Password Manager will not work in Firefox 17?????

Được đăng

Upgraded to Firefox 17 and Kaspersky Pure 2 Password Manager is now invalid. I reinstalled the upgrade Kaspersky provides and still not valid. Any suggestions to try from here?

Upgraded to Firefox 17 and Kaspersky Pure 2 Password Manager is now invalid. I reinstalled the upgrade Kaspersky provides and still not valid. Any suggestions to try from here?

Giải pháp được chọn

hello gspdogman, please update your kaspersky programs...

http://support.kaspersky.com/8447

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 2

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; BRI/2; InfoPath.3; .NET4.0C; .NET4.0E)

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5324 giải pháp 23509 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

hello gspdogman, please update your kaspersky programs...

http://support.kaspersky.com/8447

hello gspdogman, please update your kaspersky programs... http://support.kaspersky.com/8447

Người tạo câu hỏi

Thanks madperson - I looked for an update but missed this one.

Thanks madperson - I looked for an update but missed this one.