Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

yahoo mail classic has not been working right for months. it work fine on internet exporer.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi babylady

more options

i had PC experts work on it. they told me the problem is between yahoo and firefox. works fine on IE, but i don't like IE. they said experts were working on it. that was 2 months ago.

yahoo keeps telling me to re-log in, but sometimes i can get past that. also sometimes when i send through yahoo it doesn't work.

Được chỉnh sửa bởi babylady vào

Giải pháp được chọn

Sorry to hear you waited so long to ask! Please try changing your proxy setting here:

orange Firefox button or classic Tools menu > Options > Advanced

On the "Network" mini-tab, click the "Settings" button

If you have "auto-detect," try No proxy or Use system proxy settings and see whether that helps.

Similar issue: I am able to log in to Yahoo mail but it keeps asking me for my password every 2 or 3 mins

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Sorry to hear you waited so long to ask! Please try changing your proxy setting here:

orange Firefox button or classic Tools menu > Options > Advanced

On the "Network" mini-tab, click the "Settings" button

If you have "auto-detect," try No proxy or Use system proxy settings and see whether that helps.

Similar issue: I am able to log in to Yahoo mail but it keeps asking me for my password every 2 or 3 mins

more options

problem solved. thank you.

more options

problem solved thank you.