Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I turn off the outdated plugin warning? My Flash is as new as my computer will allow.

  • 2 trả lời
  • 25 gặp vấn đề này
  • 13276 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My outdated Flash plugin triggers this annoying warning. I cannot update to the latest Flash plugin because my MAC is not an Intel version.

I want the "Some plugins on the is page are out of date...." warning to stop.

Without disabling my Flash.

Giải pháp được chọn

If you type "About:config" into your address bar, (without quotes), press Enter, accept the warning, and then search for plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin, you should see a value show up in the window. Double-click it to turn it to True.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 26

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

If you type "About:config" into your address bar, (without quotes), press Enter, accept the warning, and then search for plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin, you should see a value show up in the window. Double-click it to turn it to True.

more options