Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I permanently disable private browsing?

  • 2 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 2075 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I permanently disable private browsing?

Được chỉnh sửa bởi NoahSUMO vào

Giải pháp được chọn

This extension disables Private Browsing, hides all the PB menu items and disables the keyboard control.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/disable-private-browsing/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

This extension disables Private Browsing, hides all the PB menu items and disables the keyboard control.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/disable-private-browsing/

more options

Be aware that you only need to hold down the Shift key while starting Firefox to start in Safe mode and disable all extensions and be able to use Private Browsing mode.