Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When a pdf file is opened in a tab, the automatic scroll function from the pad does not work in the other tabs, but only for the particular PDF tab.

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 87 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Matt_G

more options

The scroll function from the pad/mouse does not work for the other tabs when a PDF file is opened.

Giải pháp được chọn

Hi NSHS,

Have you checked to see if your PDF add-on is up to date? You should take a look at the View PDF files in Firefox or choose another viewer Knowledge Base article. There is a lot of good information in there. You should try both of the suggested PDF add-ons to see if that fixes the issue.

Hopefully this helps!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi NSHS,

Have you checked to see if your PDF add-on is up to date? You should take a look at the View PDF files in Firefox or choose another viewer Knowledge Base article. There is a lot of good information in there. You should try both of the suggested PDF add-ons to see if that fixes the issue.

Hopefully this helps!