Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Low volume, ALL sliders on max

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have very low volume on flash videos in Firefox 9.0.1. All volume sliders, including the Firefox mixer slider and the video slider, are on the highest setting. They all work, but the maximum volume in Firefox is very low and normal elsewhere.

Win7 64 bit Firefox 9.0.1 Shockwave Flash plugin 11.1.102.55

I have very low volume on flash videos in Firefox 9.0.1. All volume sliders, including the Firefox mixer slider and the video slider, are on the highest setting. They all work, but the maximum volume in Firefox is very low and normal elsewhere. Win7 64 bit Firefox 9.0.1 Shockwave Flash plugin 11.1.102.55

Giải pháp được chọn

Did you also check the volume setting for the plugin-container process?

Try to clear the Flash cookies (LSO) and settings.

Flash Website Storage Settings panel:

Global Storage Settings Panel:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Did you also check the volume setting for the plugin-container process?

Try to clear the Flash cookies (LSO) and settings.

Flash Website Storage Settings panel:

Global Storage Settings Panel: