X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashes

Được đăng

Firefox started crashing with latest update. Will not allow any running in safemode. Uninstalled and re-installed latest update with no change. (Still crashing upon startup).

Firefox started crashing with latest update. Will not allow any running in safemode. Uninstalled and re-installed latest update with no change. (Still crashing upon startup).

Giải pháp được chọn

That is a problem with Roboform.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1

Chi tiết hệ thống bổ sung

ID sự cố

Crash ID: bp-1569bb7d-ca29-4e91-b293-c56082111108

Phần bổ trợ đã cài đặt

Roboform

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET4.0C; BRI/1; BRI/2; Zune 4.7)

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17673 giải pháp 159870 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

That is a problem with Roboform.

That is a problem with Roboform. * https://crash-stats.mozilla.com/report/index/1569bb7d-ca29-4e91-b293-c56082111108 * [https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=691271 bug 691271] Crash mainly close to startup in [@ DebugBreak ] [@ DbgBreakPoint ] with Roboform

Người tạo câu hỏi

Updating Roboform fixed this for me. Thank you!!

Updating Roboform fixed this for me. Thank you!!
delerium 0 giải pháp 4 câu trả lời
Được đăng

I have the same problem - updating Roboform did not fix the problem, nor did uninstalling and reinstalling Firefox 8 - only thing that fixed it was reinstalling Firefox 7.

I have the same problem - updating Roboform did not fix the problem, nor did uninstalling and reinstalling Firefox 8 - only thing that fixed it was reinstalling Firefox 7.