Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I copy my bookmarks from a Windows PC to a Mac?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi David McRitchie

more options

I am moving from a Windows PC to a Macbook, and want transfer my bookmarks. I know how to export the bookmarks to a file on the PC, but cannot find instructions on how then to import the bookmarks on the Mac

I am moving from a Windows PC to a Macbook, and want transfer my bookmarks. I know how to export the bookmarks to a file on the PC, but cannot find instructions on how then to import the bookmarks on the Mac

Tất cả các câu trả lời (1)