Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it possible in Firefox to have a new tab open to my home page? Currently, it is just blank. I have to click the 'Home' icon to load my home page. Any suggestions will be appreciated. Thank you.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tigerdg

more options

I am running Firefox 7.0.1 on Windows 7.

Giải pháp được chọn

A blank page is the default for a new tab. You can middle-click the Home button to open a new tab with your homepage, or you can install this extension and set it for your homepage.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/newtaburl/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can set it to whatever you like. See https://support.mozilla.com/en-US/kb/How+to+set+the+home+page for instructions

Sorry - missed the 'tab' in the questions. Use the add-on suggested below

Được chỉnh sửa bởi Tim vào

more options

Giải pháp được chọn

A blank page is the default for a new tab. You can middle-click the Home button to open a new tab with your homepage, or you can install this extension and set it for your homepage.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/newtaburl/

more options

Hey This works! Thanks very much.