Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox updated and almost all of my many bookmarks are completely gone, except for a few. what happened

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i turned on my computer and it seemed as if there was a new download for firefox open, it's on my homepage. i opened the original one i had from the list of my applications and all of my bookmarks had disappeared from my bookmarks menu bar, and all my folders (there were many!) except for 3. why did this happen? can i reset it to an earlier date to recover them?

i turned on my computer and it seemed as if there was a new download for firefox open, it's on my homepage. i opened the original one i had from the list of my applications and all of my bookmarks had disappeared from my bookmarks menu bar, and all my folders (there were many!) except for 3. why did this happen? can i reset it to an earlier date to recover them?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options