Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get a responce from Firefox?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I have sent a problem to firefox, and do not know if I have gotten a response. Will Firefox send me an email? Will it accept a info on the problem I am having? I am having problems with pop ups. I have requested help on two (2) previous questions, and If I have gotten a response, I don't know where it is.

Carl

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You have 2 answers in your question thread.
https://support.mozilla.com/en-US/questions/860889

You can find your previous postings by hitting the My Contributions link at the top of a main forum page when you are logged in,


locking this thread