Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I forgot my Firefox Sync username and password but have the sync code. Will that allow me to recover my bookmarks? I don't have access to the original computer in sync.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I forgot my Firefox Sync username and password but have the sync code. Will that allow me to recover my bookmarks? I don't have access to the original computer in sync.

I forgot my Firefox Sync username and password but have the sync code. Will that allow me to recover my bookmarks? I don't have access to the original computer in sync.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You need at least the email address that you used to create that account to reset the password.