Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Will the firefox web browser run on windows 2000?

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi samtarling

more options

I'm new to firefox and have one question. Will the firefox web browser run on windows 2000?

System details: Win 2000, Version 5, SP 4. X86 @ 930MHz.

Will download and try. Thank you for your help.

I'm new to firefox and have one question. Will the firefox web browser run on windows 2000? System details: Win 2000, Version 5, SP 4. X86 @ 930MHz. Will download and try. Thank you for your help.

Được chỉnh sửa bởi kiphazlett vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox should run on windows 2000, what are the system specs?

Let me know if it doesn't.