Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I sort my bookmarks to list in A to Z order? I've tried setting them but it reverts back to a unsorted list.

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When I click on bookmarks I want them to list in A to Z order instead of unsorted. I changed the settings in the view, but they always go back to unsorted. Is there a way to set my bookmarks so they are in A to Z order??

When I click on bookmarks I want them to list in A to Z order instead of unsorted. I changed the settings in the view, but they always go back to unsorted. Is there a way to set my bookmarks so they are in A to Z order??

Tất cả các câu trả lời (1)

more options