Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I change what program Firefox uses to open files?

  • 2 trả lời
  • 40 gặp vấn đề này
  • 15505 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi huskernightowl

more options

I set Firefox to use Open Office to open .xls files, how do I change it to use Microsoft Excel?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Thank you! That's exactly what I wanted to do!