Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

eliminate toolbar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

Firefox just updated on my compter and gave me a toolbar without asking my permission first, I DO NOT WANT the toolbar. How do I get RID of it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The only toolbars that come with Firefox when you get it from Mozilla are the built-in toolbars (Bookmarks & Navigation toolbars). It may have been an update to another application that installed a toolbar. The following link should help - http://kb.mozillazine.org/Uninstalling_toolbars