Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I move my bookmarks toolbar

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi trevor34smith

more options

I want to put my Bookmarks Toolbar on the same 'line' as my Menu toolbar.

How do I do this?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

See this support article:
https://support.mozilla.com/en-US/kb/How+to+customize+the+toolbar

Move the "page icon" on the Bookmarks Toolbar that says Bookmarks Toolbar Items.

Được chỉnh sửa bởi the-edmeister vào

more options

I'm sorry to be thick but this is no help to me. I can't see a "page icon" on my Bookmarks Toolbar. There are only 2 icons; the default 'Most Visited' which looks like a folder with a magnifying glass on it, and a Yahoo icon which I've added.