Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I copy an image with a transparent background into an image editing program like Photoshop, I get a black background

  • 2 trả lời
  • 27 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Scrappydoodah1

more options

I'm wondering if there's a way to preserve transparency, or even change the color of the background to white.

I often need to get reference pictures for my artwork, and it is a pain to have to save every image and the black background often makes it difficult to see the image, especially when the image has only black pixels.

Help?

I'm wondering if there's a way to preserve transparency, or even change the color of the background to white. I often need to get reference pictures for my artwork, and it is a pain to have to save every image and the black background often makes it difficult to see the image, especially when the image has only black pixels. Help?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can try to drag the image in a Photoshop window instead.
If that still doesn't work then you need to save the image and open it in Photoshop.

more options

Just saw cor-el's solution to this issue and tried the save as and no black background which worked Thank you very much x