Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

net flix popup STOP

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Cannot understand how to stop NetFlix popup.

This happened

Every time Firefox opened

== Not sure

Cannot understand how to stop NetFlix popup. == This happened == Every time Firefox opened == Not sure

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

I asked a simplr question. I expect a direct reply. Have you geeks gone so far afield that you can't understand and reply. Once again, my question is how do I stop the extremely annoying NetFlix popup. I will discontinue using Firefox if I can't get a simple ENGLISH reply.

more options


Did you even bother to read that OptMD article? That service is how those Netflix popups are generated. You can use the CLICK TO OPT OUT link to stop those types of popups.