Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Sync stays disconnected after startup

  • 2 trả lời
  • 43 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi w#m

more options

After upgrading to Firefox Sync 1.4, Sync does not automatically connect (or subsequently sync) after launch. This did not appear to be a problem under 1.3. I do not save passwords or have a Master Password. The only passwords in my FF password mgr are for Sync (login + encryption).

This happened

Every time Firefox opened

== I upgraded to Firefox Sync 1.4

After upgrading to Firefox Sync 1.4, Sync does not automatically connect (or subsequently sync) after launch. This did not appear to be a problem under 1.3. I do not save passwords or have a Master Password. The only passwords in my FF password mgr are for Sync (login + encryption). == This happened == Every time Firefox opened == I upgraded to Firefox Sync 1.4

Giải pháp được chọn

Firefox Sync 1.4.1 seems to solve the problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox Sync 1.4.1 seems to solve the problem.

more options

I just upgraded to 1.7, and I experience exactly this problem.

Every time I start Firefox anew, Firefox Sync will pretend that it has lost all credentials and I have to input username/password/key. Major pain, I consider to switch back to Xmarks...

Được chỉnh sửa bởi w#m vào