Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

deleting multiple copies of bookmarks

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

trying to restore previous settings i have accidentally created multiple copy's of bookmarks and folders. many have more than 10 copy's and i now have over 400 000 bookmarks. is there any quick way to delete the copys of bookmarks?

trying to restore previous settings i have accidentally created multiple copy's of bookmarks and folders. many have more than 10 copy's and i now have over 400 000 bookmarks. is there any quick way to delete the copys of bookmarks?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

With that many copies, I assume that best is to restore and earlier backup in the bookmarkbackups folder that isn't affected.

You may have to rename or remove places.sqlite in the Firefox profile folder in case of problems with restoring a backup.

The name of automatically created JSON bookmarks backups in the bookmarkbackups folder includes a total item count (folders and separators included) and an hash value to prevent saving the same backup more than once. You also see this count in the Library Restore menu drop-down list.

  • bookmarks-YYYY-MM-DD_<item count>_<hash>.jsonlz4.

You can use the button in "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.