Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Enhanced Tracking Protection breaks thisamericanlife.org audio player

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

I'm a web developer working for the public radio show This American Life. We have a web audio player on the website and recently I noticed it stopped working in Firefox. Looking closer at the issue, I realized that Enhanced Tracking Protection is blocking one of the scripts (pdst.fm - Spotify). Because ETP is turned on by default, I'm hoping there's a way to help bring this part of the site back to functioning without bypassing the Spotify script, as currently that's out of my power. Any help would be appreciated.

Thanks very much, Mark Nicola

Hello, I'm a web developer working for the public radio show This American Life. We have a web audio player on the website and recently I noticed it stopped working in Firefox. Looking closer at the issue, I realized that Enhanced Tracking Protection is blocking one of the scripts (pdst.fm - Spotify). Because ETP is turned on by default, I'm hoping there's a way to help bring this part of the site back to functioning without bypassing the Spotify script, as currently that's out of my power. Any help would be appreciated. Thanks very much, Mark Nicola

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It's always interesting to me when developers come here with issues, but fail to provide steps to replicate and evidence of the issue.

What OS? What Desktop? X11 or Wayland?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

See the about:url-classifier page for info about what is blocked by ETP.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.