Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not all tabs shared.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hello,

when I select a Tab and then select from the context menu -Share- I can share the selected tab which means that the URL is copied to the application selected to share the tab with.

When I select from the context menu -Select All Tabs- and then from the context menu -Share- also only one tab can be shared.

Am I wrong in expecting that all the tabs be shared after -Select All Tabs-?

Regards.

Hello, when I select a Tab and then select from the context menu -Share- I can share the selected tab which means that the URL is copied to the application selected to share the tab with. When I select from the context menu -Select All Tabs- and then from the context menu -Share- also only one tab can be shared. Am I wrong in expecting that all the tabs be shared after -Select All Tabs-? Regards.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.