Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to fix Private Tabs that keep closing when closing out Firefox.

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Before Firefox used to keep private tabs 'open and available' till you closed the page out, for iphones, ipads, etc. Now all my private tabs are closing out every time I close the app. Before there used to be a section in settings that would allow you to turn this feature on/off, however it's not in settings anymore. I wanted to know if there is another way around this. I want to be able to keep private tabs open when I close out Firefox on my phone and ipad.Before I would have all my tabs available jut like regular browsing but now its cleared out evey time. Is there anyway to fix and change this?

Before Firefox used to keep private tabs 'open and available' till you closed the page out, for iphones, ipads, etc. Now all my private tabs are closing out every time I close the app. Before there used to be a section in settings that would allow you to turn this feature on/off, however it's not in settings anymore. I wanted to know if there is another way around this. I want to be able to keep private tabs open when I close out Firefox on my phone and ipad.Before I would have all my tabs available jut like regular browsing but now its cleared out evey time. Is there anyway to fix and change this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See:

  • /questions/1449899 Private Tabs disappearing automatically with no more setting to change it

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.