Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox web browser has lost all my bookmarks, sign ins and passwords

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I opened Firefox web browser it did an update today, and since then I cannot find my bookmarks, sign ins or passwords. I need help here and I am not very tech savvy at over 72 years old.

When I opened Firefox web browser it did an update today, and since then I cannot find my bookmarks, sign ins or passwords. I need help here and I am not very tech savvy at over 72 years old.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you get a prompt to enter the Primary Password and did you cancel this prompt?

Did you try to close and restart Firefox or reboot the computer?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.