Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Delete Old Questions Under "My Questions" On My Account

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

How do I delete questions on my Mozilla Support account? I went to "My Questions," but there is no delete option.

How do I delete questions on my Mozilla Support account? I went to "My Questions," but there is no delete option.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

I should be able to take care of that for you.

Just to confirm, you would like questions that you have asked on the Mozilla Support Forum to be deleted?

Shall I also remove your follow up answers?

Hữu ích?

more options

Thank you, Paul. Yes, please delete my old questions from before today (June 10, 2024) along with the follow up answers. I think there are two old questions. Please do not delete the one I posted today.

Được chỉnh sửa bởi jmm0255 vào

Hữu ích?

more options

Done.

Just leaves your previous question from today and this one (do you also want this one deleted?).

Được chỉnh sửa bởi Paul vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.