Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I do a search, the search results are coming up not in dark mode

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hello! I have Firefox and Google set to Dark Mode. Suddenly this week, when I do a search, the answers are coming up not in dark mode. I can hit refresh several times and it will eventually go back to being Dark.

I have checked and I am running the lastest version of Firefox and my Windows is up to date.

Does anyone have any ideas?

Hello! I have Firefox and Google set to Dark Mode. Suddenly this week, when I do a search, the answers are coming up not in dark mode. I can hit refresh several times and it will eventually go back to being Dark. I have checked and I am running the lastest version of Firefox and my Windows is up to date. Does anyone have any ideas?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What do you have set here? see screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

I guess I have another problem...when I do what jonzn it says dark mode is off. When I drill down into my google settings, it says dark mode is on.

Hữu ích?

more options

You turn it off in google settings and is all well?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.