Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

mylotto.co.nz is blocking Firefox browser and has been for months

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

The website mylotto.co.nz has been blocking Firefox for many months now and when I rang them to find out what the problem is they just say they are having problems but it was obvious that the person there was reading a script and fobbing me off. This has been going for many months now a problem would have been fixed by now. I would like to know if you can bring pressure to bear on them to get reinstated again. I have attached a screenshot of the message from their site. Thanking you. Murray

The website mylotto.co.nz has been blocking Firefox for many months now and when I rang them to find out what the problem is they just say they are having problems but it was obvious that the person there was reading a script and fobbing me off. This has been going for many months now a problem would have been fixed by now. I would like to know if you can bring pressure to bear on them to get reinstated again. I have attached a screenshot of the message from their site. Thanking you. Murray
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Được chỉnh sửa bởi NoahSUMO vào

Hữu ích?

more options

For now you can install User-Agent Switcher and Manager and switch to Edge UA string for that site.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.