Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can the update nagging pop-up be permanently and completely disabled?

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi yekos82264

more options

This pops up every few hours. Sometimes it pops up invisible but steals focus from the main window. How can this be disabled?

I tried all methods that have been mentioned everywhere on the Internet, including policy.json, Group Policy on Windows, etc. Nothing disables this nagging yet.

This pops up every few hours. Sometimes it pops up invisible but steals focus from the main window. How can this be disabled? I tried all methods that have been mentioned everywhere on the Internet, including policy.json, Group Policy on Windows, etc. Nothing disables this nagging yet.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Interesting... I don't get that from my distro version of Firefox. What distro are you running? Waterfox has the option to disable updates, but I did forget about that when I was ready to update.  ;-))


Operating System: openSUSE Leap 15.6 KDE Plasma Version: 5.27.11 KDE Frameworks Version: 5.115.0 Qt Version: 5.15.12 Kernel Version: 6.4.0-150600.21-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 16 × AMD Ryzen 7 PRO 6850HS with Radeon Graphics Memory: 62.1 GiB of RAM Graphics Processor: AMD Radeon Graphics Manufacturer: HP Product Name: HP EliteBook 865 16 inch G9 Notebook PC

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

This is not a question about disabling updates: they are already disabled. This is a question about disabling a nagging pop-up. As to the version, then it is ANY, examples include 115, 111, etc. A few dozens of versions into Quantum travesty, this behavior began. For a short while, policy.json worked but stopped.

Hữu ích?

more options

The lack of interest to this from Mozilla foundation is very telling of its disrespect towards its users. You create a problem and refuse to address it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.