Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Old Firefox Bug has returned in recent update 126.0.1

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jan237

more options

The first time i enter fullscreen for the on the current monitor, the window is not filled completely. It fixes itself if i exit fullscreen and enter it again.

I did not observe this behaviour in 124.0

this also happened like 1 year ago. i made a comment about this in a bugzilla thread right here: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1763981#c119

The fix mentioned in that thread is applied for me.

It does not fix it.

The first time i enter fullscreen for the on the current monitor, the window is not filled completely. It fixes itself if i exit fullscreen and enter it again. I did not observe this behaviour in 124.0 this also happened like 1 year ago. i made a comment about this in a bugzilla thread right here: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1763981#c119 The fix mentioned in that thread is applied for me. It does not fix it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Btw, i can't use hardware acceleration on this machine, cause my media starts chugging along with hardware acceleration enabled and a game running on my other monitor.

It does not do that in other browsers, so this must be a firefox thing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.