Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

AVG keeps "protecting" me from services.disconnect.me

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi doniel

more options

Please see the attached screenshot of a message AVG keeps popping up every few minutes. I've been using FF for a long time, but these messages only began now.

Please see the attached screenshot of a message AVG keeps popping up every few minutes. I've been using FF for a long time, but these messages only began now.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I don't recall installing it, but then again, I don't remember putting on my socks this morning. It's there and I've disabled it until AVG gets back to me. Thank you!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You probably have the Disconnect extension installed that AVG doesn't seem to like. You would have to contact AVG support about this.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I don't recall installing it, but then again, I don't remember putting on my socks this morning. It's there and I've disabled it until AVG gets back to me. Thank you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.