Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to unpin Google from search bar suggestions?

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm trying to move away from using Google, so I swapped to Duckduckgo and removed Google as a default search. However, "Search with Google" is still appearing in my search suggestions bar with a pin icon in the corner, and I can't figure out how to remove it. Does anyone know how to do this?

I'm trying to move away from using Google, so I swapped to Duckduckgo and removed Google as a default search. However, "Search with Google" is still appearing in my search suggestions bar with a pin icon in the corner, and I can't figure out how to remove it. Does anyone know how to do this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

As you can see by the attached pin, this is about an item that is pinned in the Firefox Home page (about:home and about:newtab) and you need to unpin this item there (i.e. hover and click Unpin).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

As you can see by the attached pin, this is about an item that is pinned in the Firefox Home page (about:home and about:newtab) and you need to unpin this item there (i.e. hover and click Unpin).

Hữu ích?

more options

cor-el said

As you can see by the attached pin, this is about an item that is pinned in the Firefox Home page (about:home and about:newtab) and you need to unpin this item there (i.e. hover and click Unpin).

That worked, thank you! I normally use Tabliss for my new tab page, so I haven't used the regular Firefox home page in quite a while. For anyone else in a similar position, you have to unpin a site from the Shortcuts row of the regular Firefox "new tab" screen in order to stop it from appearing in the search bar. If you disabled the Shortcuts row, you'll need to turn it back on to unpin the site, but you can just turn Shortcuts back off after doing so.

Hữu ích?

more options

That worked, thank you! I normally use Tabliss for my new tab page, so I haven't used the regular Firefox home page in quite a while. For anyone else in a similar position, you have to unpin a site from the Shortcuts row of the regular Firefox "new tab" screen in order to stop it from appearing in the search bar. If you disabled the Shortcuts row, you'll need to turn it back on to unpin the site, but you can just turn Shortcuts back off after doing so. </blockquote>

-Thanks for this. In addition, if you're like me and you had already changed your homepage, you have to go back into your settings to change it back to Firefox Home, otherwise the shortcuts don't show up. Then unpin the shortcut(s) you don't want in the search bar, then go back and change your preferred homepage to what you had before. Seems a bit complicated for one little setting!

Hữu ích?

more options

You can open about:home or about:newtab to reach the Firefox Home page, so no need to change your home or new tab page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.