Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

downloading bios

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lee

more options

Hi when i have to download my bios updates i am being forced to use misrosoft edge or chrome none of which i use , so the question is can i use firefox safely thanks . Lee

Hi when i have to download my bios updates i am being forced to use misrosoft edge or chrome none of which i use , so the question is can i use firefox safely thanks . Lee
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

What happens if you try to download those files with Firefox?

Do you get an error page or is this a problem with safe browsing protection?

Can you attach a screenshot?

Hữu ích?

more options

Hi when it comes to installing the bios its not something you want to go wrong , and not sure what would happen if i did use Firefox , as for the reason why they say to use edge or chrome im not sure , but i know im not happy using them maybe, its a question for the tech guys , if you can assure me that there wouldn't be a problem i would be happy to use Firefox . thanks Lee

Hữu ích?

more options

Not sure why MSI would suggest you use Chrome or Edge when Firefox is perfectly capable of downloading (save file) a .zip file to whatever storage drive you want to download it to and then you go about installing the new Bios.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

more options

Hi James thanks for reply , i found this, some of it dates back 2 years ago , hope this sheds some light . thanks . Lee

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.