Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

You don't have permission to access "http://www.saksoff5th.com/?" on this server. i 'm geting on firefox

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kiki

more options

You don't have permission to access "http://www.saksoff5th.com/?" on this server. i 'm geting on firefox

You don't have permission to access "http://www.saksoff5th.com/?" on this server. i 'm geting on firefox

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Do you access the page using iOS or the desktop one?

Hữu ích?

more options

hello, Kiki I access the page on my computer. And this issue only occurs with Mozilla.

Hữu ích?

more options

I moved your question to Firefox desktop, in that case.

I checked and couldn't get to the website as well. But seems like it's a server issue rather than Firefox. I found this from the Microsoft support site.

This information indicates that you have connected to the website, but the request has been rejected due to the website developer's settings, and a message has been returned to you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.