Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Prevent Firefox from closing - kiosk application

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi serendipity

more options

Hello!

I would like to develop an application that runs continuously, say, at a panel found in a kiosk. I am considering designing it as a webpage that runs locally through the browser but I would like to prevent the users from interacting with the OS or closing the tab and the browser. Is there a way to lock Firefox in full screen and hide the exit buttons? Alternatively, do you have another recommendation for development that is more appropriate, for instance a native app?

Thank you in advance for your help.

Hello! I would like to develop an application that runs continuously, say, at a panel found in a kiosk. I am considering designing it as a webpage that runs locally through the browser but I would like to prevent the users from interacting with the OS or closing the tab and the browser. Is there a way to lock Firefox in full screen and hide the exit buttons? Alternatively, do you have another recommendation for development that is more appropriate, for instance a native app? Thank you in advance for your help.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

You may want to use a script that relaunches it if it closes for whatever reason.

Hữu ích?

more options

Thanks a lot for your quick answers

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.