Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

failed to update firefox.. so frustrated..

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

something apparently got corrupted in firefox.. i tried running update and i keep getting failed to update.. i have refreshed.. i have uninstalled and reinstalled ...nothing. i am sure there is a folder or file somewhere that is corrupted and i cannnot find it. because even when i uninstall and reinstall fresh. all my bookmarks are there .. how to i start a TRUE NEW install??

something apparently got corrupted in firefox.. i tried running update and i keep getting failed to update.. i have refreshed.. i have uninstalled and reinstalled ...nothing. i am sure there is a folder or file somewhere that is corrupted and i cannnot find it. because even when i uninstall and reinstall fresh. all my bookmarks are there .. how to i start a TRUE NEW install??
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Are you using NordVPN as this software has been suspected to cause issues with updating?

Hữu ích?

more options

Hi

We believe that NordVPN have fixed their Web Protection feature and you should find that if you turn this back on, the issue is now resolved.

If you find that it is still not working correctly, please let us know and we can try to follow up with NordVPN.

Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.