Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PopUp messages

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I use Outlook.live.com Hotmail and recently a PopUp Message appears asking me to:

Add outlook.live.com as an application for mailto links.
Microsoft Customer Service said it was not something they initiated and likely a Firefox issue.
It does not seem safe to click on a random link like this without any explanation. Each time I log in, the same message appears.
Could someone please explain what this is for and how I can stop it from popping up each time I log into Hotmail?
I use Outlook.live.com Hotmail and recently a PopUp Message appears asking me to: '''Add outlook.live.com as an application for mailto links.''' Microsoft Customer Service said it was not something they initiated and likely a Firefox issue. It does not seem safe to click on a random link like this without any explanation. Each time I log in, the same message appears. Could someone please explain what this is for and how I can stop it from popping up each time I log into Hotmail?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It only adds the Outlook website as an option for opening mailto links, click "Add Application" and it will stop prompting. You can still choose how to open mailto links in the Applications list in settings. If you don't want to ever handle mailto links, you can change network.protocol-handler.external.mailto to false in about:config.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.