Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Wyłączenie blokady reklam

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Dzień dobry, W mojej przeglądarce chciałabym skorzystać z czatu GPT, ale pojawia się komunikat, że żeby skorzystać muszę wyłączyć blokadę reklam. Szukałam takiego czegoś w ustawieniach i firefox support, ale nie znalazłam nic co by pomogło w wyłączeniu blokady reklam. Czy mógłby mi ktoś pomóc i pokierować jak mogłabym wyłączyć blokadę reklam? Jeśli tak, byłabym wdzięczna.

Proszę o szybką odpowiedź

Pozdrawiam Lena Cieślak

Dzień dobry, W mojej przeglądarce chciałabym skorzystać z czatu GPT, ale pojawia się komunikat, że żeby skorzystać muszę wyłączyć blokadę reklam. Szukałam takiego czegoś w ustawieniach i firefox support, ale nie znalazłam nic co by pomogło w wyłączeniu blokady reklam. Czy mógłby mi ktoś pomóc i pokierować jak mogłabym wyłączyć blokadę reklam? Jeśli tak, byłabym wdzięczna. Proszę o szybką odpowiedź Pozdrawiam Lena Cieślak

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, This could be about the Disconnect extension that shows in the System Details.

{name: Disconnect, type: extension, version: 20.3.1.2, isActive: TRUE, id: 2.0@disconnect.me}

You also have a disabled AdBlocker Ultimate extension, so that shouldn't be a problem

{name: AdBlocker Ultimate, type: extension, version: 3.8.21, isActive: FALSE, id: adblockultimate@adblockultimate.net}

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

  • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.