Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my Bookmark is not syncing after logging gmail ID on New win-10 machine

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

Dear Firefox team.

My Laptop OS was dead, I unable to syncing my bookmark on new windows-10 OS and logging with gmail account.

how can i get the syncing bookmark on my laptop.

can anyone help me. my bookmark is very important and up to date till last week.

Version : 24.0.2 (64-bit https://prnt.sc/jY-u_50dt2b7

Dear Firefox team. My Laptop OS was dead, I unable to syncing my bookmark on new windows-10 OS and logging with gmail account. how can i get the syncing bookmark on my laptop. can anyone help me. my bookmark is very important and up to date till last week. Version : 24.0.2 (64-bit https://prnt.sc/jY-u_50dt2b7

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.