Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

addons

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

My anti-virus is said that simpletab groups is a virus so is it really safe

My anti-virus is said that simpletab groups is a virus so is it really safe

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That's strange. How did you test it? For example, right-click Add to Firefox on the https://addons.mozilla.org/firefox/addon/simple-tab-groups/ page and save it to a folder that your AV scans automatically?

Hữu ích?

more options

simple_tab_groups-5.2.xpi has no detections on virustotal.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.