Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot restore history

more options

Accidentally closed browser with many multiple tabs open. Tried to restore history but option was grayed out. Tried several times but was not able to get back to the original browsing window with the multiple open tabs.

Would really appreciate help on this, if possible, as the many multiple tabs contained family history research that will be difficult to impossible to duplicate.

Thank you.

Accidentally closed browser with many multiple tabs open. Tried to restore history but option was grayed out. Tried several times but was not able to get back to the original browsing window with the multiple open tabs. Would really appreciate help on this, if possible, as the many multiple tabs contained family history research that will be difficult to impossible to duplicate. Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, what was grayed out, the "Restore Previous Session" item on the History menu?

Are there any promising leads in the "Recently Closed Windows" list on the History menu (or Ctrl+Shift+N)?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.