Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

two sided print option gone from menu

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

As stated with new install on new computer two side option now gone from print toolbar/menu. how to fix? Version 124.0.2 Build ID 20240401114208

As stated with new install on new computer two side option now gone from print toolbar/menu. how to fix? Version 124.0.2 Build ID 20240401114208

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Have you tried clicking "Print using the system dialog" at the bottom of the print preview settings?

Hữu ích?

more options

There is not a option there either. is there a repair for this?

Hữu ích?

more options

Those dialogs are controlled by your printer drivers, look for the "Duplex" setting. You can create a custom Print Profile to make it a system-wide default.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.