Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New Tab Shortcuts keep getting disabled

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Whenever I open firefox, the shortcuts on new tab disables itself and I need to re enable them each time, what can I do to keep them enabled?

Whenever I open firefox, the shortcuts on new tab disables itself and I need to re enable them each time, what can I do to keep them enabled?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Are you referring to the shortcut tiles on the default Firefox new tab page or some other custom page?

What makes them appear or behave like they are disabled?

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

Yes it's the default one, this option just disables itself whenever I restart fire fox, didn't try on troubleshoot mode though

Hữu ích?

more options

Mina said

Yes it's the default one, this option just disables itself whenever I restart fire fox, didn't try on troubleshoot mode though

Oh I tried troubleshoot now, it's still the same issue

Hữu ích?

more options

If you are logged in to a sync account then it could be coming from a different device. You can exclude syncing this setting by changing services.sync.prefs.sync.browser.newtabpage.activity-stream.feeds.topsites to false in about:config.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.