Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Refreshing Firefox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have been asked to "refresh my browser". I look this up on Firefox and there is no simple answer, lots of technical talk, but nothing simple.I know this is a simple task. do I just close Firefox and reopen it?

I have been asked to "refresh my browser". I look this up on Firefox and there is no simple answer, lots of technical talk, but nothing simple.I know this is a simple task. do I just close Firefox and reopen it?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, who asked you to refresh your browser?

In Firefox, a Refresh refers to generating a new settings folder (profile) and discarding custom settings and add-ons. Usually you wouldn't do that unless there is a pretty serious problem that people haven't been able to solve. The following article has more information: Refresh Firefox - reset add-ons and settings.

I think you're right that quitting out and restarting would be the logical first step before doing anything drastic.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.